Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Als je je inschrijft voor jachthondentraining bij Gentle Jachthondentraining ga je akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden:

Trainingen en Lesgeld

 • De trainingen bestaan uit lesblokken van 8 tot 12 lessen. Je betaalt per lesblok en ontvangt de factuur voorafgaand aan desbetreffend lesblok.
 • Het lesgeld is uiterlijk in de week van de eerste les van het nieuwe lesblok overgemaakt.
 • Er vindt geen restitutie van lesgeld plaats.
 • Wanneer het lesgeld niet binnen 3 weken na factuurdatum voldaan is, worden administratiekosten (€17,50) in rekening gebracht.
 • Opzeggen doe je per mail, uiterlijk 14 dagen voor de start van een nieuw lesblok.
 • Zeg je korter dan 14 dagen voor de start van een nieuw lesblok op (zowel nieuwe als bestaande cursisten), dan worden reserveringskosten in rekening gebracht. Deze kosten bedragen 50% van het lesgeld van desbetreffend lesblok.
 • Elke groep heeft zijn eigen groepsapp in WhatsApp. Hier worden foto’s, mededelingen (bijvoorbeeld last-minute wijzigingen) en huiswerk in gedeeld.
 • Ben je niet aanwezig bij een les, geef dit dan tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) door aan de trainer. Dit mag via de groepsapp.
 • Je kunt gemiste lessen van een lesblok alleen tijdens datzelfde lesblok inhalen, en alleen in overleg met de trainer EN als er plaats is.
 • Als je je hond een lichamelijke correctie toedient, word je direct uitgesloten van het volgen van de lessen. Je krijgt geen restitutie van het lesgeld.
 • De hond is tijdens, voor en na de les aangelijnd en mag alleen los wanneer de instructeur daarvoor toestemming geeft.
 • Tijdens de training loopt altijd dezelfde persoon met de hond, tenzij, in overleg met de instructeur, anders is afgesproken.
 • Deelnemers jonger dan 18 jaar nemen alleen deel na overleg tussen ouder en instructeur en pas nadat de instructeur zijn akkoord geeft.
 • Je moet fysiek in staat zijn de hond onder controle te kunnen houden.
 • Tijdens de trainingen moet de hond een goed passende jachtlijn dragen. Flexilijnen, prikbanden en slipkettingen zijn niet toegestaan tenzij de instructeur hiervoor toestemming verleent.
 • Toeschouwers mogen de les niet hinderen, maar zijn wel altijd welkom.

Aansprakelijkheid:

 • Gentle Jachthondentraining is niet aansprakelijk voor nadeel en schade aan jou, je hond en derden, in welke vorm dan ook. Deelname aan de lessen en aanwezigheid op het trainingsveld is geheel voor eigen risico. We raden je aan een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor schade die door je hond wordt toegebracht aan andere honden, personen of materiaal.

Gezondheid:

 • Loopse teefjes zijn uitgesloten van deelname aan de les. Natuurlijk ben je zelf altijd welkom om desbetreffende les(sen) zonder hond te volgen.
 • Deelnemende honden moeten in een goede conditie en gezondheid verkeren.
 • Heeft je hond een besmettelijke ziekte, zoals oormijt, kennelhoest, diarree, vlooien, braken, giardia, wormen of overige parasieten etc. licht de trainer dan direct in. Je mag, totdat de hond is hersteld, niet komen trainen.
 • Op verzoek van de trainer moet je het vaccinatieboekje (inentingsbewijs of Vaccicheck titerbewijs) van je hond kunnen tonen. De hond moet in het bezit zijn van geldige, noodzakelijke vaccinaties. Voor een hond die regelmatig in een kennel of pension verblijft, is een kennelhoest-enting aan te raden. Honden die niet of onjuist zijn geënt, mogen niet deelnemen aan de training.
 • Je draagt zelf zorg voor de veiligheid van jouw hond en stelt je hond niet bloot aan risico’s die de gezondheid van de hond nadelig beïnvloeden.

Terreinen:

 • We trainen op openbare terreinen. Houd rekening met andere mensen en honden die zich daar bevinden.
 • Als je hond tijdens de training zijn behoefte doet, ruim je dit op.
 • Honden mogen niet graven op de terreinen waar we te gast zijn.

 

Privacy

 • We maken foto’s en video-opnames tijdens de lessen. Deze delen we op onze socialmedia-kanalen en/of website. Heb je hier bezwaar tegen, mail dan naar info@gentlejachthondentraining.nl